Søgefelt

GDPR med Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b

General Data Protection Regulation (GDPR) er en EU-forordning, der den 25. maj 2018 træder i kraft som lov. Hos Modern Dansk Digitalt Lab gennemgår vi i forbindelse med indførelsen af GDPR de generelle og særlige betingelser for vores tjenester, og sikrer således at vi håndterer persondata i overensstemmelse med de nye lovkrav.

Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b​​​​​​​ – dataansvarlig og ikke databehandler
Hos Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b er vi dataansvarlig og ikke databehandler. Det betyder at det ikke er nødvendigt at have en databehandleraftale med os.

Årssagen til at Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b er dataansvarlig og ikke databehandler, er at vores service ikke består i behandling af personoplysninger, men fremstilling af individuelt tilpasset medicinsk udstyr. Er du interesseret i at vide mere omk. dette, så se Datatilsynets Vejledning om dataansvarlig og databehandlere her. Se gerne eksempel 2 i afsnit 3.1, som understøtter vores tese om at være dataansvarlig.

Send færre persondata
I henhold til GDPR anbefaler vi, at I fremadrettet undlader at sende os persondata som for eksempel patientens navn eller fødselsdagdato, men i stedet angiver et unikt identifikationsnummer bestående af tandlægens navn eller kundenummer hos Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b, samt ordrenummer (som er at finde på vores ordresedler).

Irrelevante persondata vil blive slettet ved modtagelse hos Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b, og vi registrerer kun oplysninger, som du giver om en patient hvis de er til gavn for aftalen.

Vælger i at oplyse patientens navn, vil vi dog stadig notere patientens navn i vores lokale database. Årsagen til at vi noterer patientens navn er, at vi på denne måde kan hjælpe tandlæger med at hjælpe en patient med at finde oplysninger om deres protetik (eksempelvis anvendte implantatdele). Dette scenarie kan blive aktuelt hvis patienten har skiftet klinik og den tidligere tandklinik i mellemtiden er lukket.

Det er vigtig for os at understrege, at vi under ingen omstændigheder vil sælge persondata til tredjepart.

Kliniske fotos
Mht. fremsendelse af kliniske fotos pr. mail, bedes I navngive billederne med tandlægens navn eller kundenummer hos Modern Dansk Digitalt La​​​​​​​b, samt ordrenummer (ordrenummere findes på ordresedlerne)

Intra Orale Scannere
Hvis du behandler ordrer ved hjælp af en intra oral scanner, er leverandøren af din scanner databehandleren.

Patienterklæring = garantibevis
Fremadrettet er det særlig vigtigt at du som tandlæge husker at udlevere patienterklæringen til patienten, da denne, udover at være lovpligtig, også fungerer som garantibevis for sagen. Identifikationsnummeret på patienterklæringen vil fremadrettet være den bedste og mest entydige måde at finde frem til en gammel sag i vores sytem.

Har du spørgsmål eller kommentarer til dette emne er du meget velkommen til at skrive til os på: info@modernlab.dk